آرشیو برچسب ها : سعید

باز هم برندینگ و همان واژه آشنا! در یک پست فرآیند اولیه برندینگ برای شما به طور کامل شرح داده شد و امروز، روزی است که قصد دارم ابزارهایی را برای شما معرفی کنم که در این فرایند باید آنها را در دست بگیرید و با آنها کار کنید.

پیش از این در رابطه با برندینگ بسیار صحبت شده و یکی از ویژگی های برند داشتن لوگو است. لوگوی یک برند می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیتش داشته باشد. لوگو در برندینگ مانند قلب تپنده و در واقع صورت یک برند است.