آرشیو برچسب ها : خدمات برندینگ سعید وب

برند و برندینگ یک عضو جدایی ناپذیر از مقالات سعیدوب است! همیشه بحث برند و برندینگ در این وب سایت بیداد می کرده و امروز در این مقاله قصد ما این است که یک تفکر اشتباه را در جامعه برندینگ ایرانی ریشه کن کنیم. آیا شما یک برندساز و یا صاحب یک برند هستید در […]

باز هم برندینگ و همان واژه آشنا! در یک پست فرآیند اولیه برندینگ برای شما به طور کامل شرح داده شد و امروز، روزی است که قصد دارم ابزارهایی را برای شما معرفی کنم که در این فرایند باید آنها را در دست بگیرید و با آنها کار کنید.