آرشیو برچسب ها : برندینگ چیست

برندینگ احساسی مانند یک پل می ماند که به عمق قلب های مشتریان شما راه دارد و شما سعی می کنید از این پل برای جا شدن در دل مشتریان خود استفاده کنید. هر فرد عاقلی تا بحال اهمیت برندینگ احساسی را درک کرده است و اگر تا بحال چیزی درباره آن نشنیده اید به […]

باز هم برندینگ و همان واژه آشنا! در یک پست فرآیند اولیه برندینگ برای شما به طور کامل شرح داده شد و امروز، روزی است که قصد دارم ابزارهایی را برای شما معرفی کنم که در این فرایند باید آنها را در دست بگیرید و با آنها کار کنید.

پیش از این در رابطه با برندینگ بسیار صحبت شده و یکی از ویژگی های برند داشتن لوگو است. لوگوی یک برند می تواند تاثیر بسیار زیادی در موفقیتش داشته باشد. لوگو در برندینگ مانند قلب تپنده و در واقع صورت یک برند است.

عمر برند در فرآیند برندینگ همیشه مورد توجه برندسازان و مدیران برند بوده است. عمر یک برند در زمانی شکل می گیرد که برند هنوز معرفی نشده و پس از معرفی برند و سرمایه گذاری بر روی آن، شکست برند یعنی از دست دادن همه چیز و همین باعث شده که مدیران برند ها در […]