برندینگ ملی در رابطه با روش های ارتباطات تبلیغات به منظور توسعه یک تصویر ملی است. مجلات در بخش هنر روش بسیار موثری در توسعه تصویر ملی توسط برندینگ ملی می باشد. این مقاله ارتباط میان برندینگ ملی با هنر و فرهنگ و ارزش برند را بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد هنر و فرهنگ و ارزش برند را می تواند تغییر دهد.

ارزش ذاتی هنر و فرهنگ، نقش خود را با  تصویرسازی، ساختار ملی، شکل می دهد. رشد مفهوم برندینگ در سطح ملی، در اقتصاد و سیاست نیز تأثیرگذار است.یک  استراتژی های مؤثر در برندینگ ، تلاش برای به دست آوردن موقعیت های بین المللی بیشتر است. برندینگ ملی به کاربرد روابط بین المللی بهبود می بخشد. برندینگ برای دگرگون کردن، هویت یک ملت تأثیرگذار است. هنر و فرهنگ گاهی اوقات ریشه در هویت یک ملت دارد. پس هنر و فرهنگ می تواند است ذهنیت های یک ملت و هویت آنها باشد.  تأثیر هنر و فرهنگ بر روی یک کشور، نشان می دهند که اصالت فرهنگی آن کشور را نشان می دهد.

ملت نیز تأثیر مستقیمی در هنر و فرهنگ، ایفای می کنند. هنر و فرهنگ، نقش ابزاری یک ملت را در سیاست فرهنگی را نشان می دهد. ایجاد ذهنیت، شکل گیری ایدئولوژیکی یک کشور جزئی از وظیفه برندینگ ملی است.

موارد کمک کننده در این موضوع:

  • خلق و تولید و کالاها و خدماتی خلاقانه
  • فعالیت های دانش بنیان با تمرکز بر هنر و درامد زایی
  • تجارت هوشمندانه توسط برند ملی
  • خدمات هوشمندانه و هنرمندانه نامحسوس همراه با محتوای فرهنگی
  • قدم برداشتن در راه اقتصادی و اهداف بازار صنعت و خدمات
  • ایجاد یک بخش پویا و بین المللی

بخش هنر و فرهنگ بر روی ارزش برند ملی موثر است. کشورهایی با خلاقیت در خلق برند دارای رتبه بالاتر در ارزش های برندینگ ملی بوده اند. گسترش هزینه دولت در بخش فرهنگ به بالاتر بردن ارزش برند منجر می گردد،  خلاقیت تأثیر منفی بر روی ارزش برند ملی نداشته است ، سیاست ملی در هنر و فرهنگ در ارزش برند تأثیرگذار است. بخش هنر و فرهنگ اثرات متغیر بر روی ارزش برند ملی دارد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *